Sammen for vannet

Hvordan kan vi sammen jobbe for bærekraftig bruk av vassdragene våre? Det er spørsmålet som stilles på en vannkonferanse i Elverum.
Sist oppdatert 04.03.2019
Glomma

1. april legges planprogram og hovedutfordringer for nye forbedrede regionale vannforvaltningsplaner ut på høring.

I forbindelse med dette ønsker vannområde Glomma og Grensevassdragene å sette søkelyset på hvordan vi kan legge til rette for en god prosess i våre områder slik at vi sammen jobber for bærekraftig bruk av vassdragene våre.

Konferansen arrangeres på Norsk skogmuseum i Elverum 1. april fra kl. 10-15.

Kontaktperson i forbindelse med konferansen er Trine Fjøsne, tlf 995 28 611.

Program

09.30–10.00 | Kaffe/te - registrering

10.00–10.15 | Velkommen og innledning 
Arne Magnus Hekne, Hedmark fylkeskommune

10.15–10.45 | Revisjon av de regionale vannforvaltningsplanene 
Helene Gabestad, Østfold fylkeskommune

10.45–11.30 | Hvordan kan det legges til rette for en god planprosess?
Linda Duffy, Østfold fylkeskommune

11.30–12.30 | Lunsj

12.30–13.00 | Hvorfor skal vi ta vare på vassdragene våre?
Morten Aas, FNF Innlandet 

13.00–13.30 | Status på de spredte avløpsanleggene og hvordan det jobbes med dette
Gjertrud Eid, Norsk Vann

13.30–14.00 | Hvordan skal landbruket bidra til å nå målene om godt vannmiljø?
Anne Kristine Rossebø, Landbrukskontoret for Våler og Åsnes

14.00–14.30 | Etablering av gode løsninger for fiskevandring forbi vannkraftsdammene i Glomma
Trond Taugbøl, Eidsiva vannkraft

14.30–15.00 | Avslutning
Trine Fjøsne, Hedmark fylkeskommune

Påmeldingen er avsluttet.