Satte søkelyset på skole og oppvekst

Skole- og oppvekstvilkår for funksjonshemmede var tema da rundt 120 deltakere fra hele landet møttes på landskonferanse i Hamar.
Sist oppdatert 14.09.2018
Terje A. Hoffstad og Sverre Fuglerud
Leder i Råd for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark fylkeskommune, Terje A. Hoffstad og Sverre Fuglerud fra Norges blindeforbund. Foto: Marit Thobiassen Strande

En av foredragsholderne var Sveinung Wiig Andersen fra Statped. Han snakket om muligheter og tilrettelegging med teknologi for barn og unge med spesielle behov.

Han trakk blant annet fram muligheter som ligger i verktøy de fleste uansett har, som for eksempel pc og nettbrett. Svaksynte og elever med lese- og skrivevansker kan for eksempel benytte seg av en del talefunksjoner som er innebygd i disse verktøyene.

Dessuten kan elever med behov for konkretisering og visuell støtte ha god nytte av teknologien innenfor VR – virtual reality. 3D-printer kan også brukes for konkretisering. Smartklokker kan gi støtte for konsentrasjon og struktur for dem som trenger ekstra støtte for dette.

Problemer med fritak fra fag

Sverre Fuglerud fra Norges Blindeforbund problematiserte at det er lett for synshemmede å få fritak i fag. Det er ofte skolen som tar initiativ til dette, og årsaken kan være enten at de ikke klarer å tilrettelegge for eleven eller at de ønsker å spare penger. Fuglerud kan ikke skjønne at svaksynte for eksempel nødvendigvis skal ha fritak for gym.

- Dette er kanskje en gruppe som trenger gym ekstra mye fordi det kan bli mye stillesitting, sa han.

Han nevnte flere eksempler på personer som ikke har kunnet fortsette på høyere utdanning eller de fikk begrenset jobbmuligheter nettopp fordi de hadde fått fritak fra fag tidligere.

- Mange blir tidlig motivert ut i uføretrygd, sa han.

Fuglerud mener det bør være en ekstern instans som går inn og vurderer om det er grunnlag for å gi elevene fritak for fag.

Første bilde: Sveinung Wiig Andersen
Andre bilde: Siren Valvatne
Tredje bilde: Rundt 120 personer hadde tatt turen til landskonferansen i Hamar

Bredt program

På programmet sto også forfatter Ove Røsbak, som snakket om sine egne erfaringer med annerledeshet og inkludering.

Professor Thomas Nordahl snakket om spesialundervisning, mens forsker Sveinung Legard snakket om tiltak for å bedre overgangene mellom utdanning og arbeid for unge funksjonshemmede.

Hedmark fylkeskommune bidro også med blant andre avdelingssjef Kasper Tøstiengen, som snakket om samarbeidet med Nav for å gi ungdom som ikke er i videregående skole et tilbud. Avdelingssjef Turid Borud snakket om overgangen fra elev til lærling, mens tidligere lektor ved Midt-Østerdal videregående skole Siren Valvatne snakket om tilbudet skolen har for elever med spesielle behov på Nordstumoen.

Det var Råd for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark fylkeskommune som var vertskap for den landsomfattende konferansen.