Si din mening om Mjøsbyen!

Hvordan skal vi sammen utvikle Mjøsbyen de kommende årene? Nå kan du komme med innspill.
Sist oppdatert 23.01.2019
Skibladner på Mjøsa med logoen til Mjøsbyen

Hvordan kan vi utvikle mer attraktive byer og tettsteder og reise mer miljøvennlig? Dette er spørmål fylkesutvalget i Oppland og fylkesrådet i Hedmark ønsker innsill på. Derfor er forslaget til areal- og transportstrategi for Mjøsbyen sendt ut på offentlig høring.

Mjøsbyen er et samarbeid om å utvikle en helhetlig, langsiktig og bærekraftig samordnet areal- og transportstrategi for regionen.

Høringsfristen er 30. mars.

Høringsdokumenter og mer informasjon