Siste nettverkssamling for Hedmark er gjennomført

Nærings- og landbruksmedarbeidere fra hele Hedmark var på Savalen og lærte om bærekraft på den aller siste nettverkssamlinga før fylkessammenslåinga.
Sist oppdatert 25.04.2019
Blide deltakere på nettverkssamling.
En lattermild avslutning på den avsluttende nettverkssamlinga! Det er Per Anders Nordengen som har forårsaka de breie smila.

FNs 17 bærekraftsmål var utgangspunktet for den siste nettverkssamlinga for nærings- og landbruksmedarbeiderne i Hedmark, som hadde fått tittelen "En bærekraftig hverdag".

Program nettverkssamling vår 2019 (4).pdf

Oppstarten foregikk på Storsteigen videregående skole, der mål nr. 4 "God utdanning" var grunnlag for presentasjoner av Storsteigen ved rektor Eivind Aaen og rådgiver Else Austberg Bjørn, og den nye regionale planen for arbeidskraft og kompetanse ved Ingrid Lauvdal fra fylkeskommunen. Vi fikk høre om satsinga på entreprenørskap ved skolen, og de to lærerne Vidar Samuelshaug og Trond Grøtting fortalte om stor og god satsing på området. Ungdommene som gjennomfører ungdomsbedrift på Storsteigen gjorde svært godt inntrykk, noe som lover godt for framtidas bedrifter i Fjellregionen!

Ungdomsbedriften Animal Rescue. Foto: Turid Lie.

 

Hoveddelen av samlinga foregikk på Savalen fjellhotell i Tynset. Rune Arctander fra FN-sambandet gikk gjennom grunnlaget for de 17 bærekraftsmåla som FN har vedtatt. Torunn Linneberg fra Innovasjon Norge Innlandet presenterte hvordan en kan arbeide med bærekraftig forretningsmodellering, med gode eksempler på bedrifter i Innlandet. Leder for Ungdomsrådet i Fjellregionen, Hedda Johansen, fortalte om arbeidet deres, der inkludering og klima er de viktigste områdene.

Dagen ble avslutta med store utfordringer for deltakerne: Teknolab fra Tynset presenterte hva "Makerspace" kan være - ved å la de som ønska det få lov til å gjennomføre enkel programmering. Det var mange som ikke syntes det var like enkelt som ungdommene som ga oppgavene!

Cathrine og Bernt konsentrerte seg iherdig om programmeringa. Og til slutt klarte de å få fram et hjerte! Foto: Torunn H. Kornstad.

 

Bærekraftsmål nr. 8 handler om "Varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst." Christian Hedløv Engh fra Innovasjon Norge Innlandet snakka om hvordan IN kan hjelpe bedrifter med eksport. Bernt Ø. Hjelmervik fra AButvikling ga en kort presentasjon av etablererkursa i vår, før Hedvig Rognerud fra underleverandøren Rådhuset Vingelen koblet sammen innholdet i etablererkurset med bærekraftprinsippa.

 Det er viktig å vise fram de gode bedriftseksemplene på slike samlinger. Aina Søbakk og Elisabet Frostadottir fra Gaiasenter i Alvdal presenterte deres satsing på å utvikle dette senteret som en bærekraftig bedrift, med fokus på livskvalitet, grønn helse og miljø. Deretter fortalte André Odden levende om hvordan han utvikler sin bedrift Norsk Vikinghonning, der han i tillegg til å produserer honning også avler fram bidronninger av den gamle nordiske brune bia.

 

En svært engasjerende André Odden presenterte arbeidet sitt i bedriften Norsk Vikinghonning AS.

 

Avslutningssekvensen på samlinga hadde som tema "Balansekunst for en bærekraftig hverdag", og handla om de utfordringene og prioriteringene vi alle lever i til daglig. Torbjørn Wekre fra Distriktssenteret tok for seg kommunenes rolle i næringsutviklingsarbeidet, og kom blant annet inn på begrepet "bred verdiskaping", som handler om sammenhengen mellom økonomisk, kulturell, miljømessig og sosial verdiskaping.

Som siste innslag kom Per Anders Nordengen og ga deltakerne svært mange ting å reflektere over for å skape det som hovedoverskrifta på samlinga var: "En bærekraftig hverdag."

Her finner du foredraga fra samlinga (merk at materialet tilhører foredragsholder, og ikke kan brukes av andre i kommersiell sammenheng. Det er også rettigheter knytta til bilder som er brukt):

Andre Odden Norsk Vikinghonning.pdf

Arctander FNs Bærekraftsmål Hedmark FK.pdf

Bernt Hj., AButvikling, Nettverkssamling våren 2019.pdf

Gaia_bærekraftig bedrift2019.pdf

Hedda Johansen -Ungdomsrådet Fjellregionen.pdf

Hedløv Engh, internasjonalisering.pdf

Lauvdal Nettverkssamling 9.april.pdf

Linneberg, Bærekraftige forretningsmodeller, Savalen 09. april 2019.pdf

Rognerud etablereropplæring i et bærekraftperspektiv.pdf

Wekre Distriktssenteret.pdf

 

 

Med tema "En bærekraftig hverdag" var samlinga sjølsagt lagt opp slik at det gikk an å ta toget for de som kom sørfra. Foto: Turid Lie.