Sju nye bredbåndsmillioner til Hedmark

Hedmark får drøye 7,1 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til ekstra utbygging av bredbånd.
Sist oppdatert 03.07.2019
Kabler koblet i et kabelskap - switch skap.

Stortinget bevilget midlene med tanke på en ekstra innsats i områder som ikke er kommersielt interessante å bygge ut. Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som har fordelt tilleggsbevilgningen på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- En ekstra pott med penger fra Nkom kommer godt med. Det er bra at staten nå kommer på banen med ekstra midler og tar en større andel. Det er jo et paradoks at fylkeskommunene og kommunene har brukt betydelige større summer for å bygge ut infrastruktur som folk er avhengig av, sier fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen.

10 millioner skal fordeles

Det er satt av litt over 7,1 millioner kroner til Hedmark i ekstrabevilgningen fra Nkom. I tillegg har Hedmark fylkeskommune holdt igjen en del av sine egne midler. Til sammen er det 10 millioner kroner som kan brukes til videre bredbåndutbygging i Hedmark.  

- Vi har mange søknader liggende inne. Det viser hvor stort behovet er, og vi er glade for at det kommer mer fra staten. Vi har holdt igjen noen av våre egne midler slik at vi skal få til gode områder basert på de søknadene som allerede ligger inne, men som ikke fikk tildelt midler i saken vi behandlet før sommeren. Derfor vil det bli lagt frem en ny sak for fylkesrådet rett etter sommeren, forklarer fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen.

Kobbernett fases ut

Det er en intensjon at den ekstra bevilgningen skal fordeles på husholdninger som i dag har et tilbud om bredbånd med en nedlastningshastighet på mindre enn 30 Mbit/s, og at de bare kan få dette via Telenors kobbernett. Telenor skal fase ut kobbernettet og bevilgningen skal demme opp for mulige uheldige virkninger dette får for husholdninger i særlig utsatte tilfeller.

I et stort fylkes som Hedmark er det mange områder som er ikke er aktuelle for kommersielle aktører å bygge uten at fylkeskommunen og kommunen bidrar. Bredbånd er viktig for utviklingen av distriktene og bidrar til kommunene kan skape attraktive bosteder og skape vekst i næringslivet.

- Like viktig som strøm, vann og veg

- Sammen skal vi klare å løfte oss ut av bredbåndskyggen. Det er viktig for oss at vi bygger ned digitale klasseforskjellene og legger til rette for at alle kan delta i samfunnet. Skal ungene få gjort lekser, velferdsteknologi fungere og folk skal få betalt regninger, er bredbånd nødvendig. Det er like viktig som strøm, vann og veg i dagens samfunn, sier fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen.

Les Nkoms egen sak om tildelingen

Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen gleder seg over tilleggskroner som kan brukes til enda større satsing på bredbånd i Hedmark.