Innvandreropplæringen lærer av ungdomsbedrifter

Hedmark fylkeskommune er en av støttespillerne når metodikken for etablereropplæring blir sentral i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger i Fjellregionen.
Sist oppdatert 12.11.2018
Deltakere på Ungt Entreprenørskaps sommercamp for innvandrere på Tynset 2018
Ungt Entreprenørskap Hedmark er prosjekteier når metodikken for etablereropplæring skal brukes i integreringen av nyankomne flyktninger i Fjellregionen. Foto: Ørjan Lønningen, UE Hedmark.

Prosjektet er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap Hedmark (UE), Tynset opplæringssenter og Voksenopplæringen i Røros, og det støttes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Hedmark og Trøndelag fylkeskommuner. I tillegg blir kommuner og Nav viktige samarbeidspartnere.

375 000

Hver fylkeskommune går inn med kr 375 000 til prosjektet som skal vare ut 2020. I den regionale planstrategien blir inkludering av innvandrere nevnt som viktig for å sikre positiv befolkningsutvikling. Noen av målene med prosjektet er at deltakerne lærer norsk raskere enn før og at de blir vel integrerte og boende regionen.

- Raskere tilgang til arbeidsmarkedet

- Dette er et viktig prosjekt der det kan oppnås at flyktninger får bedre språkkompetanse og kjennskap til lokalsamfunnet og til bedriftsetablering. Det kan føre til en raskere tilgang til arbeidsmarkedet og at ikke så mange flytter videre fra regionen, sier fylkesrådet i sitt vedtak om prosjektstøtte.

Todelt prosjekt

Prosjektet består av to deler. Det første tiltaket er et introduksjonsprogram som gir en god og enkel oversikt over hvordan samfunnet er bygget opp og hva som er sammenhengen mellom eget og andres arbeid i lokalsamfunnet. Det er ca. 190 personer i denne målgruppen i Fjellregionen.

Det andre tiltaket er for arbeidsledige innvandrere som har gjennomført introduksjonsprogrammet. Her skal det etableres én bedrift på Tynset (systue) og én bedrift på Røros, begge etter ungdomsbedriftsprinsippet. Det er ca. 130 personer i denne målgruppen i Fjellregionen.

For Hedmark fylkeskommune er det spennende at IMDI allerede har finansiert sin del av prosjektet. Det tolkes som en indikasjon på at introduksjonsprogrammet kan utvikles slik at kjennskap til lokalsamfunnet og mulighetene for å etabler egne bedrifter blir viktig kunnskap for deltakerne.