Skal fremme barn og unges psykiske helse

Hedmark fylkeskommune får 2,43 millioner kroner til folkehelsearbeid gjennom en nasjonal satsing; Program for folkehelsearbeid.
Sist oppdatert 16.05.2019
Gutt som går opp en trapp i et falleferdig hus

Pengene skal i sin helhet gå til kommunene for at de skal kunne utvikle tiltak for å fremme barn og unges psykiske helse.

Kommunene må søke fylkeskommunen om midler etter bestemte kriterier. Søknadsfrist er 3. juni.

Folkehelseprogrammet er en tiårig, nasjonal satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.  Programmet skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som en del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge 0-24 år er målgruppe.

Mer om Program for folkehelsearbeid