Snorklipp for framtida

Storm og Martine fra Skøienhagan barnehage representerte generasjonene som skal nyte godt av millioninvesteringen da ny rundkjøring og ny jernbaneundergang på fylkesveg 166 i Løten ble åpnet.
Sist oppdatert 05.07.2019
Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen klipper snor sammen med Martine og Storm fra Skøienhagan barnehage ved åpningen av ny rundkjøring og jernbaneundergang på fylkesveg 166 i Løten kommune.
Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen fikk hjelp av Martine og Storm fra Skøienhagan barnehage til å klippe snora. Foto: Olav Arne Bjerkelund

- Endelig skal denne flaskehalsen bli borte! Dette er et viktig prosjekt for økt trafikksikkerhet for syklende og gående, og så gir det samtidig bedre framkommelighet for store kjøretøy, sa fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen før hun klippet snora sammen med Storm og Martine.

- I tillegg er dette et viktig samarbeidsprosjekt. Løten kommune har skiftet rør og infrastruktur, mens Bane Nor har fått tilrettelagt ei jernbanebru for dobbeltspor, påpekte en fornøyd fylkesråd.

Prosjektet har kostet oppunder 80 millioner kroner, og på vegne av Hedmark fylkeskommune engasjerte Statens vegvesen Consto Anlegg Øst til å ta seg av hovedentreprisen.

- Nå har vi fått to kjørefelt, gang- og sykkelbane og ei jernbanebrukapasitet for to jernbanespor. Frihøyden under brua er dessuten økt fra 3,2 meter til 4,9 meter. Alt dette øker både sikkerheten og framkommeligheten, oppsummerte seksjonsleder Lars Alhaug i Statens vegvesen under åpningen.

Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen og seksjonsleder i Statens vegvesen Lars Alhaug. Foto: Olav Arne Bjerkelund

Les Statens vegvesens sak om vegåpningen