Søknadsfrist for tiltak innen næringsutvikling

12. september er det søknadsfrist for støtteordningene "Økt innovasjon, kompetanse og nye arbeidsplasser" og "Økt og bærekraftig verdiskaping i reiseliv og opplevelsesnæringer".
Sist oppdatert 05.08.2019
Geiterams ved skigard, og små tømmerhus.

Økt innovasjon, kompetanse og nye arbeidsplasser

Støtteordninga for økt innovasjon, kompetanse og nye arbeidsplasser skal styrke næringsliv og lokalsamfunn i Hedmark gjennom tiltak som:

  • Fremmer innovasjon i næringslivet
  • Gir økt kompetanse i næringslivet
  • Gir flere levedyktige nyetableringer

Du finner mer informasjon om støtteordninga her.

Økt og bærekraftig verdiskaping i reiseliv og opplevelsesnæringer

Tilskuddsordninga til reiseliv og opplevelsesnæringer omfatter tiltak som støtter opp under Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark (2012-19) med handlingsprogram 2018 (-19)

Du finner mer informasjon om støtteordninga her.

Generelt om støtteordningene

Alle søknader må sendes via nettstedet regionalforvaltning.no. Der finner du også all informasjonen du trenger om krav til søknadene, tilskuddsprosent m.m.

For begge støtteordningene forutsettes at prosjektet omfatter hele eller deler av Hedmark. Søknader fra enkeltkommuner eller deler av en kommune prioriteres ikke.

De som kan søke om tilskudd er:

  • Innovasjonsaktører
  • Samarbeidende bedrifter og organisasjoner
  • Offentlige aktører som kommuner og regionråd
  • FoU-institusjoner
  • Bedriftsnettverk (søknader og finansiering blir avklart med Innovasjon Norge)

Enkeltbedrifter og -personer henvises til Innovasjon Norges tilskuddsordninger.