Statistikk på kommune- og regionsnivå

Finn ferske befolknings-, sysselsettings- og boligtall for kommuner og regioner i Hedmark.
Sist oppdatert 20.08.2018

Fylkeskommunen har utarbeidet kommunepakker med enkle presentasjoner av den vesentligste befolknings-, sysselsettings- og boligstatistikk. Tallene er også tilgjengelig på regions- og fylkesnivå.

Formålet er at kommuner og regioner skal kunne finne disse hovedtallene på en enkel måte og bruke det inn i lokal planlegging. De som er interessert vil også kunne få figurene av oss til bruk i eget planverk/egne formål. Hvis dette har interesse kan du ta kontakt til oss. Du kan bruke nedenstående kontaktinformasjon. 

Statistikkpakkene for i år inneholder mer enn de har gjort de forrige år. Nytt og aktuelt er blant annet figurer som viser resultatene av de nyeste befolkningsframskrivinger fra SSB, som kom nå i sommer. Vi viser nå også befolkningsveksten pr år fordelt på innvandring, innenlandsk innflytting og fødselsoverskudd. Tall for inn- og utpendling er også nytt.

Vi håper dere vil kunne finne disse presentasjoner nyttige til egne formål og at de bidrar til opplysning om viktige utviklingstendenser i kommuner og regioner.

Hedmark 2018.pdf

 

Hamarregionen 2018.pdf

Hamar 2018.pdf

Løten 2018.pdf

Ringsaker 2018.pdf

Stange 2018.pdf

 

Kongsvingerregionen 2018.pdf

Kongsvinger 2018.pdf

Sør-Odal 2018.pdf

Nord-Odal 2018.pdf

Åsnes 2018.pdf

Eidskog 2018.pdf

Grue 2018.pdf

 

Sør-Østerdalen 2018.pdf

Elverum 2018.pdf

Åmot 2018.pdf

Våler 2018.pdf

Stor-Elvdal 2018.pdf

Trysil 2018.pdf

Engerdal 2018.pdf

 

Fjellregionen 2018.pdf

Nord-Østerdalen 2018.pdf

Alvdal 2018.pdf

Rendalen 2018.pdf

Os 2018.pdf

Folldal 2018.pdf

Tynset 2018.pdf

Tolga 2018.pdf

 

Har du spørsmål kan du kontakte statistikk- og analyserådgiver Inger Stensgaard Sørensen