Stedsutviklingssamling i Elverum

Regional ressursgruppe for stedsutvikling inviterte distriktskommunene i Hedmark til inspirasjons- og erfaringsdag på Scandic Elgstua.
Sist oppdatert 17.04.2018
Telefonkiosk

Regional ressursgruppe for stedsutvikling inviterte distriktskommunene i Hedmark til inspirasjons- og erfaringsdag på Scandic Elgstua. Tema var videre arbeid med stedsutvikling og søknadfrist for nye tilskuddsmidler til «inkluderende og attraktive lokalsamfunn» den 15. mai.

Program.pdf

Friluftsliv.pdf

Fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler.pdf

Lokalt utviklingsarbeid under nye rammebetingelser.pdf

Stedsutvikling i 20 år.pdf

Stedsutvikling.pdf