Stenger fv. 166 i Løten

Fylkesveg 166 Skolevegen i Løten blir stengt i starten av april i forbindelse med bygging av blant annet ny jernbaneundergang.
Sist oppdatert 28.02.2018
Skisse av ny gang og sykkelveg
Slik blir ny veg og gang- og sykkelveg sett fra Tingberg-siden av jernbaneundergangen.

Fylkesvegen vil være stengt i 14 måneder til starten av juni 2019. Den stenges på strekningen fra vest for krysset med Stasjonsvegen til Kildevegen. I denne perioden blir det midlertidig atkomst til Løtenhallen og Skøyenhagen barnehage.

Allerede i begynnelsen av mars vil Consto Anlegg Øst starte jobben med å rigge seg til. I løpet av mars vil de gjøre forberedende arbeider, blant annet å etablere anleggsområdet.

I tillegg til ny jernbaneundergang skal det også gjøres flere tiltak for å forbedre trafikksikkerheten og framkommeligheten:

  • Bygge om krysset mellom fylkesveg 166 Skolevegen og fylkesveg 167 Stasjonsvegen til en rundkjøring.
  • Etablere gang- og sykkelveg langs fylkesveg 166 fra krysset med Stasjonsvegen til krysset med Kildevegen.
  • Erstatte dagens avkjørsler tilknyttet fylkesveg 166 med felles atkomster.
  • Tilrettelegge for støyskjermingstiltak for å forbedre støyforholdene for beboerne i området.
  • Tilpasse vegløsningen i henhold til krav om universell utforming og framtidig transportutvikling i og gjennom Løten sentrum.
  • Gjøre arbeider knytet til vann- og avløpsnettet i byggeområdet på vegne av Løten kommune.
  • Tilpasse bruløsningen for jernbanen til dobbeltspor på vegne av Bane Nor.

Tiltakene på fylkesvegnettet er det Statens vegvesen som gjør på vegne av Hedmark fylkeskommune.

Consto Anlegg Øst er engasjert for å utføre tiltakene i Løten.