Stort engasjement for Mjøsbyen

Rundt 100 deltakere bidro på politisk verksted for arbeidet med areal- og transportstrategien for Mjøsbyen.
Sist oppdatert 28.09.2018
100 deltakere på politisk verksted
Det politiske verkstedet samlet rundt mange deltakere. Foto: Kathrine Lunde Solbraa, Oppland fylkeskommune.

Mjøsbyen arrangerte politisk verksted i Gjøvik 25. og 26. september 2018. Hensikten med møtet var å sikre en bred forankring av arbeidet med areal- og transportstrategien for Mjøsbyen.

Les mer om prosjektet på mjøsbyen.no Prosjektet kan også følges på Facebook