Styrker satsingen på bioøkonomi

Hedmark fylkeskommune bevilger 24 millioner til Innovasjon Norge Innlandet i 2019. Minimum en tredel skal gå til å styrke bioøkonomisatsingen.
Sist oppdatert 14.02.2019
Daglig leder i SpermVital Nils Christian Steig, forsker Godlove Bai, direktør i Innovasjon Norge Innlandet Christian Hedløv Engh og fylkesrådsleder i Hedmark Per-Gunnar Sveen.
SpermVital investerer mye penger i forskning og utvikling. Fra venstre daglig leder i SpermVital Nils Christian Steig, forsker Godlove Bai, direktør i Innovasjon Norge Innlandet Christian Hedløv Engh og fylkesrådsleder i Hedmark Per-Gunnar Sveen. Foto: Marit Thobiassen Strande

Høsten 2018 viste en potensialanalyse gjennomført av Sintef at Innlandet har mulighet til å skape 25 000 nye arbeidsplasser og en verdiskaping på over 20 milliarder kroner innenfor bioøkonomi.

- Rapporten viste at det er mulig å skape nye industri- og kompetansearbeidsplasser innen grønne næringer og vri norsk økonomi vekk fra oljen. Dette er Norges mulighet til å bidra positivt for å nå viktige klimamål og viser at vi kan eksportere kunnskap, teknologi og varer innen bioøkonomi, sier fylkesråd for næring Thomas Breen.

SpermVital er et godt eksempel på en bedrift som bidrar til Innlandets satsing på bioøkonomi. Forretningsideen til bedriften er å effektivisere bruken av kunstig inseminasjon av kyr gjennom kunnskap og teknologi som forbedrer sædcellens befruktningspotensial. Enkelt sagt så har SpermVital funnet en metode for å forlenge spermiens levetid fra 24 til 48 timer. Dette gir bonden et større tidsvindu å inseminere innenfor og større sjanse til befruktning. Teknologien er patentert i cirka 40 land.

Roser Innovasjon Norge Innlandet

Daglig leder i SpermVital Nils Christian Steig roser samarbeidet med Innovasjon Norge Innlandet.

- Innovasjon Norge har vært proaktiv. De tar kontakt med oss når de ser at de kan hjelpe oss med noe. Det er verdifullt for oss at de er en så aktiv medspiller, sier han.

SpermVital har blant annet fått støtte til etablering og utvikling av grafisk profil, til utvikling av forretnings- og markedsstrategi og kompetanseutvikling, i tillegg til at de har fått lån og tilskudd.

I tillegg til å være en del av bioøkonomisatsingen, bidrar SpermVital også til at god utdannete hedmarkinger kan flytte tilbake når de er ferdige med studiene. De tilbyr høykompetansearbeidsplasser, og de ansatte har enten doktorgrad eller mastergrad.

Ønsker flere som SpermVital

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen mener SpermVital er et godt eksempel på en bedrift som lykkes innenfor bioøkonomi, og han ønsker seg flere slike bedrifter i Hedmark og Innlandet.

- Det er viktig å løfte fram denne typen virksomhet for å ta posisjoner innenfor bioøkonomien, sier han.

Både Sveen, Steig og direktør i Innovasjon Norge Innlandet Christian Hedløv Engh mener at samspillet mellom de ulike aktørene er en suksessfaktor for å lykkes.

Anne Hege Alm-Kristiansen henter opp nedfryste prøver av spermie. Per-Gunnar Sveen og Christian Hedløv Engh ser på.Spermieprøver av oksesæd.

Penger og oppdragsbrev

Hedmark fylkeskommune bevilger penger til Innovasjon Norge Innlandet, og med pengene følger et oppdragsbrev som sier noe om hvordan midlene skal brukes. Av 24 millioner kroner har Hedmark fylkeskommune bestemt at minst 8 av disse millionene skal brukes på bioøkonomi i Hedmark. Hvordan midlene deretter brukes i næringslivet, er opp til Innovasjon Norge Innlandet.

Selskapet jobber mest med bedrifter som har et vekstpotensial. Innovasjon er et viktig kriterium og det er heller ingen ulempe hvis bedriften har internasjonale ambisjoner.

I 2018 fikk Innlandet 450 millioner kroner til 600 bedriftscaser gjennom Innovasjon Norge. Om lag halvparten gikk til Hedmark. Dette inkluderer både nasjonale midler og distriktsmidler. Om lag to tredeler gikk til bioøkonomi.

Innovasjon Norge er eid av staten (51 prosent) og fylkeskommunene (49 prosent).

Fakta om SpermVital

  • SpermVital er et bioteknologiselskap som ble stiftet i 2008 med Geno SA som hovedeier.
  • Teknologien er patentert i 40 land gjennom 3 patenter.
  • Bedriften investerer mye penger i forskning og utvikling.
  • Siden 2010 har SpermVital solgt 1,5 doser sperm fra storfe.