Sykkelsatsing= arbeidsplasser og befolkningsvekst

I en ny rapport fra Telemarksforsking er det en klar sammenheng mellom Trysils sykkelsatsing og vekst i antall arbeidsplasser og bostedsattraktivitet.
Sist oppdatert 28.05.2019
Pressetreff med presentasjon av rapport om Trysil Bike Arena og sykkelsatsing, utført av Telemarksforsking på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune.
Johan Söderlund, Trysilguidene, Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder Destinasjon Trysil, fylkesråd for næring Thomas Breen , fylkessjef næring og nyskaping Birgit Aasgaard Jenssen, Johan Persson, Sport Lodge`n og fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen
Johan Söderlund, Trysilguidene (fra venstre), Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder Destinasjon Trysil, fylkesråd for næring Thomas Breen , fylkessjef for næring og nyskaping Birgit Aasgaard Jensen, Johan Persson, Sport Lodge`n og fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen har tro på at sykkelaktiviteten i Trysil vil fortsette å øke. Foto: Kate Langsethagen.

På vegne av Hedmark fylkeskommune har Telemarksforsking evaluert satsingen på Trysil Bike Arena, og rapporten viser at satsingen bidrar til flere helårsarbeidsplasser, økt befolkningsvekst og næringsutvikling.

Sykkelsatsingen startet i 2014, og siden 2016 har det vært befolkningsvekst hvert eneste år.

Planlegging av prosjektet startet allerede i 2013, og sykkelparken åpnet i 2014. Hedmark fylkeskommune har vært sentral i finansieringen av sykkelsatsingen i Trysil, og har også bidratt i flere stedsutviklings- og reiselivsprosjekter i kommunen.

Virkemidler utløser virkemidler 

- Fylkeskommunen har i oppgave fra staten å være en utviklingsaktør. Dette er et prosjekt som er godt eksempel på offentlig-privat samarbeid der våre virkemidler utløser virkemidler fra både Trysil kommune og næringslivet, og der vi er med og tar en del av risikoen og legger til rette for vekst, forteller fylkesråd Thomas Breen.

- Vi har valgt å satse tungt i Trysil. Vi har blant annet bevilget fire millioner til Trysils satsing på stisykling. Når man gjør en slik stor bevilgning, vil man gjerne se om disse midlene bidrar til å nå målene som er satt for utviklingsprosjektet. Det er bakgrunnen for at vi bestilte denne evalueringen av sykkelsatsingen i Trysil fra Telemarksforsking, sier Breen.

Positivt skifte

- Hovedkonklusjonen fra rapporten er at det har skjedd et positivt skifte i arbeidsplassutviklingen i Trysil de siste tre årene, og det har blitt høyere næringsattraktivitet. Det har vært spesielt god vekst i antall lønnsmottakere sommerstid. Dette har bidratt vesentlig til bedre flyttetall og befolkningsutvikling. Derfor har Trysil også hatt positiv bostedsattraktivitet de siste tre årene, forteller Breen.

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen gleder seg også over at satsingen gir resultater.

- Ofte tar det tid før vi ser resultater, men dette er et prosjekt som raskt har gitt positive effekter, og vi ser at i fellesskap kan vi bidra til vekst og utvikling. Det at det nå legges til rette for flere helårsarbeidsplasser, ser ut til å være nøkkelen til både økt befolkningstall og vekst for næringslivet, sier Sveen.

Skaper optimisme i andre næringer

Trysil har hatt en god omsetningsvekst i besøksnæringene. Bransjene aktivitet, overnatting og servering har en vekst i omsetningen på om lag 50 prosent, mens handel har cirka fem prosent, noe som er mye. Det har vært en økning i kommersielle gjestedøgn på 80 prosent, eller litt i underkant av 50 000 i antall, fra 2013 – 2018. Sammenlignet med ni andre kommuner som er store vinterdestinasjoner, har Trysil samlet sett mest positiv utvikling.

-  Sykkelsatsingen i Trysil har vært en stor suksess, sier fylkesråd Thomas Breen.

- Jeg tør påstå at satsingen også har skapt en optimisme til å investere i andre aktiviteter. I tillegg ser vi at det er en vekst i flere bransjer, som for eksempel i bygg- og anleggsbransjen.

Felles retning og tett samarbeid

Nettopp det skyldes felles retning og tett samarbeid, ifølge Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil.

- I 2012 vedtok vi en felles reiselivsstrategi, som nettopp løfter frem fellesprosjekter som idrett- og sykkelsatsingen, samt målsettingen om å øke den lokale verdiskapingen i hytteutviklingen og heve bevisstheten om å bruke lokal arbeidskraft. Det er gledelig å se at felles innsats gir resultater, sier Lohne.

Våget å satse

Johan Söderlund, sommeransvarlig i Trysilguidene, forteller at de har merket ringvirkninger av sykkelsatsingen. Flere gjester i Trysil om sommeren gjorde at de våget å gjøre deres hittil største investering, klatreparken Høyt & Lavt Trysil, som åpnet i 2016. Den har de investert totalt åtte millioner kroner i.

- Trysilguidene har hatt en stor økning i antall helårsansatte. I sommer er det omtrent 30 ansatte som jobber som sykkelguider, instruktører, med elveaktiviteter eller i klatreparken, sier Johan Söderlund.

 

Fortsetter sykkelutviklingen

Rapporten understreker at hvis Trysil skal lykkes med videre vekst med sykkel som utviklingsmotor, blir det viktig å fornye seg og stadig kunne tilby nye attraksjoner, slik at omdømmet som sykkeldestinasjon nummer 1 opprettholdes.

- Vi må ikke tro vi er ferdig nå, påpeker Lohne.

- Dette er bare starten. Skal vi nå de målene vi har satt og skape flere helårs arbeidsplasser og økt tilflytting, må vi fortsette sykkelutviklingen. Det er mange destinasjoner i Skandinavia som har startet liknende prosjekter. Vi må gire opp og sikre at vi opprettholder vår lederposisjon. Nå har vi et veldig godt utgangspunkt til å klare det, sier Gudrun Sanaker Lohne.

Noen fakta fra rapporten

Rapporten sier blant annet at

  • Av ti sammenlignbare vinterdestinasjoner har Trysil høyest næringsattraktivitet, en vekst på litt under fem prosent de siste tre årene 
  • Kommersielle gjestedøgn har økt med 80 prosent for sommersesongen – noe som er en økning på 48 800 gjestedøgn 
  • De siste tre årene har Trysil hatt en sterkere vekst i verdiskapingen enn resten av landet 
  • Sammenlikner man antall lønnsmottakere i sommermånedene i tredje kvartal for 2016 og 2018, er det en vekst på 246 flere lønnsmottakere 
  • 17 av 28 aktuelle bedrifter mener at sykkelsatsingen har bidratt til økt omsetning

 

Lenke til rapporten (PDF)