Thomas Breen sitter som fylkesråd til fylkestingsvalget

Thomas Breen starter 1.juli 2019 som direktør i interesseorganisasjonen Norsk Vann. Men han vil sitte som fylkesråd i Hedmark fylkeskommune frem til fylkestingsvalget i september.
Sist oppdatert 03.01.2019
Thomas Breen

- Thomas Breen vil utøve sitt verv som fylkesråd frem til nytt fylkestingsvalg og vil delta aktivt i etableringen av Innlandet fylkeskommune. Dette er jeg glad for. Om det vil bli satt inn en erstatter for Breen etter valget i september er usikkert. Etableringen av Innlandet fylkeskommune fra 1.1.2020 vil kunne tilsi at det ikke blir nødvendig, men det må vi komme tilbake til, sier fylkesrådsleder i Hedmark fylkeskommune Per-Gunnar Sveen.

Thomas Breen (Ap) er i dag fylkesråd for områdene næring, tannhelse, folkehelse og likestilling. Fylkesrådet består for øvrig av fylkesrådsleder Sveen (Ap) som har ansvar for fagområdene økonomi, overordnet planlegging, regional utvikling og kultur. Videre fylkesråd for videregående skole, kompetanse og personal Aasa Gjestvang (Sp) og fylkesråd for samferdsel og miljø Anne Karin Torp Adolfsen (Ap).