Tilskudd til å utvikle større arrangementer

Fylkesrådet har også for 2019 satt av en million kroner til videreutvikling av større arrangementer i Hedmark. Søk om tilskudd innen 1. februar.
Sist oppdatert 04.01.2019
Illustrasjonsbilde fra et arrangement.

Støtteordninga skal brukes til å videreutvikle større, eksisterende arrangementer i Hedmark slik at både lokalbefolkning og besøkende kan få enda bedre kulturelle opplevelser. Arrangementene som får tilskudd skal bidra til positive ringvirkninger i regionen for reiseliv og næringsutvikling, bostedsattraktivitet og frivillig engasjement.

Søknaden må sendes inn via regionalforvaltning.no

Det kan søkes om tilskudd inntil 50 % av kostnadene. Det gis ikke støtte til ordinær drift av arrangementa. Arrangementer som tidligere er tildelt tilskudd til videreutvikling får ikke støtte på nytt. Du kan lese mer om støtteordninga her.