Tilskudd til organisasjoner

Funksjonshemmedes organisasjoner i Hedmark får til sammen 542 700 kroner i tilskudd, mens pensjonistforeninger får til sammen 71 800 kroner fra Hedmark fylkeskommune.
Sist oppdatert 26.06.2019
Tre eldre personer går tur i en park

Det er 17 organisasjoner for funksjonshemmede som får tilskudd. Hvor mye hver enkelt forening får, fordeles etter antall medlemmer.

Mest får Hørselshemmedes Landsforbund Hedmark, som har 3667 medlemmer. De får 132 000 kroner.

Formålet med ordningen er å hjelpe organisasjonene med å holde aktivitetsnivået oppe, noe som skal komme medlemmene til gode.

Saken ble behandlet i fylkesrådet 24. juni.

Les hele saken (sak 117/19)

Midlene til pensjonistforeningene i Hedmark fordeles også delvis etter antall medlemmer. 40 prosent av midlene fordeles slik, mens 60 prosent av midlene er en fast grunnstøtte som er lik for alle foreningene.

Det er postpensjonistene med sine 309 medlemmer som får mest: 10 075 kroner.

Til sammen er det 11 pensjonistforeninger som får midler.

Pensjonisteforeningene gjør en viktig innsats for medlemmene sine og bidrar til aktiviteter, opplevelser og sosialt samvær, skriver fylkesrådet i sin vurdering.

Les hele saken (sak 118/19).