1,5 millioner til inkluderende og attraktive lokalsamfunn

Fylkesrådet gjorde vedtak 25. juni om fordeling av tilskudd til steds- og lokalsamfunnsutvikling for 2018.
Sist oppdatert 10.08.2018
Stedsutvikling

Fire distriktskommuner i fylket fikk bidrag på 300.000 - 500.000 til sine arbeider med å mobilisere lokale krefter til felles løft i lokalsamfunnet. Og stikkordet er gode møtesteder.  

  • Grue kommune jobber videre med realisering av ulike delprosjekt i stedsutviklingsarbeidet på Svullrya, og får tilskudd til Svullryatjernet, informasjon/skilting og byggeskikkveileder.
  • I Eidskog 4.0 søker kommunen å gå nye veier mot et mer robust lokalsamfunn gjennom å bygge ned barrierer og videreutvikle samarbeidet basert på medvirkning, undersøkelser og utprøving. Tilskuddet skal brukes til å identifisere behov og samarbeide om utprøving og utvikling av gode uterom og møteplasser i Skotterud sentrum.
  • Tolga kommune skal jobbe med et bredt samarbeid for å utvikle aktive og attraktive uterom som binder ny- og gammel bebyggelse og aktiviteter i Tolga sentrum sammen.
  • I Rendalen handler det om frivillige som ressurs og utvikling av en sentral møteplass i sentrum for kommunens aldrende befolkning, men også for flykninger og personer som står utenfor arbeidslivet.

I tillegg er det fordelt 500.000 fra fylkesvegmidler øremerket stedsutvikling til både Tolga og Grue kommune for opprustingstiltak knyttet til hhv. Infoplass i Tolga sentrum og på Svullrya.