Tilskudd til vannmiljøtiltak

Søk om tilskudd til å gjennomføre store eller små tiltak for å forbedre vannkvaliteten i elver, bekker og sjøer i vannområde Glomma og Grensevassdragene.
Sist oppdatert 28.11.2019
Glomma

Disse kan søke:

  • Kommuner
  • Organisasjoner
  • Foreninger
  • Andre tiltakshavere

Frist er 1. februar.

Slik søker du