Folketilvekst på 260 personer

Hedmark hadde en befolkningsøkning på 260 personer i 3. kvartal.
Sist oppdatert 20.11.2019

Hedmark har nå en befolkning på 197 831 innbyggere. Det har vært en vekst på 425 personer i år. Det tilsvarer en vekst på 0,2%. Norge har hatt en vekst på 0,5%, viser de ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå.

I 3. kvartal alene har det vært en tilvekst på 260 personer. Det er nesten samme nivå som vi lå på i fjor.

Nettoinnvandringer er fortsatt den største bidragsyter til veksten, med en nettoinnvandring på over 450 personer i år. Vi har hatt en nettotilflytting (innenlandsk) på 254. Fødselsunderskuddet er en utfordring for fylket. Det er hittil i år på 286 personer.

Ringsaker har den største befolkningsøkning med nesten 250 personer så langt i år. Det er dog en reduksjon i folketallet hvis man ser på 3. kvartal alene. Hamar og Stange har også en større vekst. Særlig Hamar har hatt god vekst i 3. kvartal.

Bykommunene Elverum (+53) og Kongsvinger (+16) har også opplevd økning siden årsskiftet og har nå henholdsvis 21 244 og 17 839 innbyggere.

Halvparten av fylkets kommuner har en reduksjon i folketallet. Distriktene er i hovedsak de som opplever de største folketallsreduksjoner.

Ved inngangen til oktober var folketallet i Norge 5 356 789.

 

Befolkningsendringer i 3. kvartal
KommuneFolketalet 1. januarFolketalet ved utgangen av kvartaletFolkevekst
Kongsvinger 17823 17839 16
Hamar 31144 31298 154
Ringsaker 34488 34736 248
Løten 7663 7635 -28
Stange 20916 21034 118
Nord-Odal 5024 5030 6
Sør-Odal 7879 7904 25
Eidskog 6114 6100 -14
Grue 4646 4623 -23
Åsnes 7214 7216 2
Våler 3705 3682 -23
Elverum 21191 21244 53
Trysil 6607 6633 26
Åmot 4407 4368 -39
Stor-Elvdal 2459 2425 -34
Rendalen 1791 1784 -7
Engerdal 1286 1268 -18
Tolga 1551 1569 18
Tynset 5591 5571 -20
Alvdal 2418 2429 11
Folldal 1577 1551 -26
Os 1912 1892 -20

 

 

Figurer for alle kommuner, 3. kvartal 2019

Har du spørsmål eller ønsker du tallene til eget bruk, kan du kontakte statistikk- og analyserådgiver Inger Stensgaard Sørensen.