To nye rundkjøringer i Hamar åpnes for trafikk

Fredag ettermiddag åpnet den nybygde rundkjøringen i krysset mellom Ringgata og Furnesvegen i Hamar. I løpet av neste uke åpner også deler av den nye rundkjøringen ved Hamar skysstasjon for trafikk.
Sist oppdatert 31.08.2018
En bil i rundkjøring
Fredag ettermiddag åpnet den nybygde rundkjøringen i krysset mellom Ringgata og Furnesvegen for trafikk. Foto: Olav Arne Bjerkelund

- De to nye rundkjøringene vil bedre fremkommeligheten for alle trafikantgrupper. Det en stor milepel at de to rundkjøringene nå åpner for trafikk, sier fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen.

Hun gleder seg over at de to prosjektene er realisert. Tiltakene har vært gjennomført innen fastsatte tids- og kostnadsrammer og åpnes litt før planlagt.

Det er Statens vegvesen som på vegne av Hedmark fylkeskommune har bygget de to nye rundkjøringene.

Deler av den nye rundkjøringen ved Hamar skysstasjon åpnes for trafikk i neste uke.

– I første omgang åpner aksen Stangevegen-Grønnegata for trafikk. Aksen fra den nye rundkjøringen og i retning Strandgata vil åpne for trafikk noe senere i september, sier Jon Grunde Roland, seksjonssjef Utbygging Hedmark i Statens vegvesen.

I slutten av september blir det en formell åpningsmarkering av de to rundkjøringene.

Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen ønsker også å rette en takk til alle som har vært berørt av byggingen av de to rundkjøringene. Å bygge om de to kryssene til rundkjøring kan ikke gjøres mens det går trafikk gjennom utbyggingsområdet. Det har derfor vært nødvendig med omkjøringer, noe som har ført til økt trafikk gjennom boligområder.