Trygt hjem for en femtilapp i desember

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) har vedtatt å sette egenandelen ned igjen til 50 kroner for å benytte ordningen Trygt hjem i desember.
Sist oppdatert 29.11.2018
Isak Formoe og Gunn Randi Fjæstad
Isak Formoe i Ungdommens fylkesting takker Gunn Randi Fjæstad og trafikksikkerhetsutvalget for julegaven og kan glede seg over redusert egenandel for Trygt hjem-ordningen i desember. Foto: Marit Nyhuus.

- Dette er årets julegave fra HTU til unge mellom 15-21 år i Hedmark. Det er viktig å få de unge trygt hjem i mørke og kalde desembernetter, sier  utvalgets leder Gunn Randi Fjæstad.

– Herlig! synes nestleder i Ungdommens fylkesting, Isak Formoe.

Nedleggingstruet

Retningslinjene ble skjerpet og egenandelen økt fra 50 til 69 kroner før påske i år, da hele ordningen sto i fare etter flere år med overforbruk. Bortsett fra dette året og en periode fra 2010 til 2013 da egenandelen var oppe i 75 kroner, har prisen stått stille siden Trygt hjem for en 50-lapp ble igangsatt i 2004.

Det har ikke drosjeprisene gjort. Dessuten kjøres mange av turene på dager og tidspunkter da det er ekstra dyrt å ta taxi. 

- Endringene i retningslinjer og egenandel ble gjort i god dialog med Ungdommens fylkesting, og jeg vil berømme ungdommen for konstruktive løsninger, sier Gunn Randi Fjæstad.

Holder budsjettet

Om det er egenandelen eller andre faktorer som spiller inn for at ordningen er mindre brukt i 2018, er usikkert, men forbruket i kroner hittil i år ligger godt under vedtatt budsjett. Det er bakgrunnen for å gå ned igjen i desember.

- Vi har erfaring med at mange velger å komme trygt hjem med taxi i desember, særlig i jule- og nyttårshelga. Vi ønsker at de skal velge denne løsningen også i år, sier Gunn Randi Fjæstad.

Isak Formoe er enig. Trygt hjem er en ordning som har engasjert Ungdommens fylkesting i Hedmark siden oppstarten. Diskusjonen om retningslinjer og egenandel kommer opp med jevne mellomrom.

- For ungdom er egenandelen viktig, derfor satte vi en grense for hvor stor økning vi kunne være med på. Når vi får endelige tall for 2018, må vi gjøre en ny vurdering, sier Formoe.

Ønsker videreført i ny fylkeskommune

Trygt hjem er et av tiltakene som Hedmark trafikksikkerhetsutvalg og Ungdommens fylkesting ønsker å ha med inn i den nye Innlandet fylkeskommune.