TT-ordningen på høring

Forslag til felles TT-reglement for Innlandet fylkeskommune sendes på høring.
Sist oppdatert 11.04.2019
Person går ut av bil med stokk

Ordningen for tilrettelagt transport (TT-ordningen) praktiseres ulikt i Hedmark og Oppland i dag. Nå er det utarbeidet et forslag til felles TT-reglement for Innlandet fylkeskommune som sendes på høring.

Høringsfrist er 16. mai.

Høringsinnspill, både fra Hedmark og Oppland, sendes til postmottak@hedmark.org. Merkes med «Sak 18/9131 Ny TT-ordning for Innlandet fylkeskommune».

Høringsdokumenter og mer informasjon