UE Hedmark får ekstratilskudd

Ungt Entreprenørskap (UE) i Hedmark får 777 000 kroner i ekstra tilskudd til 2019-driften.
Sist oppdatert 08.03.2019
Ungdomsbedrifter som har utstilling på CC Hamar  mars 2016
Fylkesmessa for ungdomsbedrifter er én av mange aktiviteter UE Hedmark står bak. Foto: Olav Arne Bjerkelund

Det totale driftstilskuddet fra Hedmark fylkeskommune blir da 1,8 millioner kroner – som er samme sum som de siste årene.

UE Hedmark blir drevet som en ideell fylkesforening. Jobben UE Hedmark gjør, skal gi elever og studenter i fylket kompetanse og tro på at de kan skape en verdi og å håndtere sin egen fremtid.I skoleåret 2017-2018 ble det registrert 593 elevbedrifter (grunnskole) og 528 ungdomsbedrifter (videregående skole) i Hedmark.

- Ungt Entreprenørskap er det viktigste redskapet for arbeidet med entreprenørskap innen skole og utdanning. Støtten er i tråd med samarbeidsavtalen vi inngikk i 2017. 1,8 millioner kroner er et betydelig beløp, og det viser hvor viktig vi mener denne ordningen er, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

UE Hedmark har mål om å øke omfanget av bedriftsprogrammet både ved grunnskoler og videregående skoler. Prioritert er også oppfinnerprogrammet Smart. I tillegg er målet å stimulere etableringer av studentbedrifter i fylket.

- Det er også viktig å bruke 2019 til å forberede sammenslåingen av UE Hedmark med tilsvarende forening i Oppland, understreker Per-Gunnar Sveen.