Alle valglistene godkjent

Fylkesvalgstyret har godkjent alle listeforslagene foran høstens valg til nytt fylkesting.
Sist oppdatert 04.06.2019
Valgurne og stemmeseddel
Foto: Tore Fjeld

Datoen for valget til nytt fylkesting for nye Innlandet fylke er 9. september 2019.

Du kan lese mer om listeforslagene på innlandetfylke.no