Vårmøte i UFT

4. -5. mai arrangeres Ungdommens Fylkesting i Hedmark sitt siste vårmøte.
Sist oppdatert 29.03.2019
Fellesbilde fra dagsmøte UFT 090219

Helgen 4. - 5. mai arrangeres vårmøte i UFT på Scandic hotell Hamar. 

Møtet varer fra kl 10.00 lørdag til ca kl 15.00 søndag. Det er registrering fra fra 09.15.

Lørdag drøftes saker, søndag fatter UFT vedtak i sakene.

På lørdag er det  middag.

 

Oversikt sakspapirer og informasjon om møtet vil bli lagt 15. april ut på innsyn.hedmark.org/motekalender/motedag/10027570

 

Saker og temaer som skal behandles på møte er:

  • Fordeling av UFT-midler til aktiviteter og arrangement av og for ungdom
  • Fritt skolevalg i Innlandet fylkeskommune?
  • Sommerjobb
  • Orientering fra mobbeombudet i Hedmark
  • FN’s bærekraftmål
  • Komitearbeid i
  • Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid
  • Kultur og kompetanse
  • Samferdsel, miljø og overordnet planlegging

 

Alle representantene og vararepresentanter fra kommunene er velkommen til møtet. Partiene er også invitert med en representant hver og det samme gjelder Elev-organisasjonen.

 

UFT dekker rimeligste reisealternativ. Ta vare på reisekvitteringer.

 

Påmelding til møte skjer via påmeldingskjemaet herPåmeldingsfrist er 26. april.

 

Har du spørsmål kontakt Lise Cathrine på 41 57 47 91 eller lcp@hedmark.org