Vellykket prosjekt med tannpleier i kommunen

Hamar kommune har vært vertskap for et treårig prosjekt med egen tannpleier ansatt i kommunen. Dette har styrket samhandlingen med den offentlige tannhelsetjenesten.
Sist oppdatert 10.10.2018
Helsefagelev snakker med eldre mann

Bakgrunnen for prosjektet var resultater fra et forprosjekt i Elverum kommune, der det ble avdekket mangelfulle rutiner for å sikre tann- og munnhelsen til brukere av hjemmebasert omsorg.

I tillegg fant man indikasjoner som viste at pleiepersonalet oppfattet brukernes tann- og munnstell som bedre ivaretatt enn det i realiteten er. 

Om prosjektet i Hamar

I prosjektperioden har en tannpleier vært ansatt i kommunen og jobbet sammen med ansatte i hjemmebasert omsorg i sone 1, distrikt Sentrum - Parkgården.

I perioden som denne tannpleieren har vært ansatt i kommunen, har det vært gjennomført en kartlegging av brukernes tann- og munnhelse. Tannpleier har regelmessig holdt undervisning i tann- og munnhelse for de ansatte i hjemmebasert omsorg i distriktet.

Nye rutiner er innført i Hamar på bakgrunn av prosjektet og de funnene som er gjort. 

Vet ikke at de har rett til tannlege

Prosjektet i Hamar viser sammen med landsdekkende KOSTRA-tall at brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester, beboere på institusjoner og deres pårørende i liten grad kjenner til rettighetene rundt tannbehandling. 

Slik er rettighetene:

Brukere av hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester, som har institusjonsopphold eller pleie av hjemmebasert omsorg i sammenhengende 3 måneder eller mer, og minimum 1 gang i uken, skal gis tilbud om vederlagsfrie tannhelsetjenester, inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider, så lenge oppholdet i pleien vedvarer.

Fakta:

  • Det viser seg at kun halvparten av brukerne kjenner til denne rettigheten.
  • På landsbasis er det kun en av fire som har rettigheter, som faktisk ble undersøkt/behandlet.
  • Mange eldre mister med andre ord kontakt med tannhelsetjenesten, og de tar heller ikke opp tannhelse eller tannproblemer med sine daglige pleiere.

Prosjektrapport: Kommunal tannpleier.pdf