Viktig møtearena for kulturlivet

Den årlige kulturkonferansen er en viktig møtearena for kulturlivet i fylket og en del av identiteten til Hedmark fylkeskommunes arbeid på kulturfeltet.
Sist oppdatert 12.04.2018
Marco Elsafadi holder foredrag på kulturkonferansen.
Marco Elsafadi snakket om relasjoner og identitetenes kraft på kulturkonferansen. Foto: Olav Arne Bjerkelund

I desember vedtok fylkestinget en ny kulturstrategi for perioden 2018-2020. Kulturkonferansen er et svar på strategiens mål om å heve fagkompetansen og skape nettverk og møteplasser på tvers av sjangere og kommunegrenser, alt til det beste for aktørene i kulturlivet i Hedmark.

Strategi med tydelig retning

Den nye strategien legger vekt på en arbeidsform med tettere kontakt og samarbeid med kommuner og kulturliv, mer vekt på utviklingsarbeid, kompetanseheving og veiledning av søkere, institusjoner og øvrig kulturliv.

- Kulturstrategien gir en tydelig retning med klare prioriteringer for fylkeskommunens arbeid på kulturfeltet, og denne konferansen er en viktig del av dette arbeidet, sa fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen da han onsdag 11. april åpnet todagerskonferansen.

Foreslår ekstra midler til kulturstrategien

Og han hadde med seg en liten gladnyhet til kulturlivet også:

- Fylkesrådet foreslår å avsette 2,5 millioner kroner til oppfølging av kulturstrategien, sa Sveen til en fornøyd forsamling.

Avsetningen er fylkesrådets forslag til disponering av deler av fylkeskommunens mindreforbruk i 2017. Midlene skal settes i et disposisjonsfond. Fylkestinget skal behandle dette og flere forslag i sitt møte 24. april.

Hvem er vi?

Selv om kulturkonferansen for lengst har funnet se selv, var årets tema identitet. PS Dance traff alle deltakerne med sitt utdrag fra forestillingen Hello. Den handler om unge dansere som har flyktet fra hjemlandet sitt, og med dans, tale og film fortalte de sine historier om å starte på nytt og å lykkes.

Traff gjorde også Marco Elsafadi da han fortalte sin historie om hvordan det er å jakte sin egen identitet – palestineren, født i Libanon, oppvokst i Berlin, som flyttet til Kragerø – og endte opp som bergenser. Han bor jo tross alt i Bergen.

Se programmet for kulturkonferansen 2018