Vil avvikle halv bomtakst på sideveger til E16

Fylkesrådet ønsker å fjerne prøveordningen med halv bomtakst på sidevegene til E16 etter at ordningen nå er evaluert.
Sist oppdatert 22.11.2018
Anne Karin Torp Adolfsen
- Prøveordningen med halv bomtakst på sidevegene til E16 fungerer ikke, og derfor ønsker fylkesrådet å avvikle ordningen, sier Anne Karin Torp Adolfsen. Foto: Kate Langsethagen

- Samferdselsdepartementet innførte en prøveordning som vi advarte mot. Vi ser at det nå ikke fungerer og at beboere langs sidevegene belastes med stor trafikkøkning, sier fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen.

Fylkesrådet ønsker å avvikle ordningen med halv takst på sidevegene.

I fylkesrådets innstilling til fylkestinget er det foreslått at dagens prøveordning med reduserte bompengetakster på fylkesveg 175 og fylkesveg 250 avsluttes, at fritaket for beboere på Galterud og Fulu avsluttes og at bommen på fylkesveg 250 flyttes til Øyset der den opprinnelig var tenkt.

Dagens bomplassering ved Fulukrysset har bidratt til at fylkesveg 296 har blitt en gratis alternativ rute.

Økt trafikk på sideveger

Trafikken på E16 er redusert med 16 prosent, og det er stadig mer trafikk på de lokale sidevegene. Det medfører ekstra kostnader for drift og vedlikehold av fylkesvegene og en ekstra belastning på de som bor langs vegen.

- Evalueringen viser at vi har fått en betydelig større belastning på fylkesvegene og for dem som bor langs strekningene. Her har regjeringa kommet med mange lovnader, men de er ikke villige til å legge mer penger potten. Vi kan ikke vi være med på dette lenger, sier fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen.

- Likt for alle

Samferdselsdepartementet har i prøveperioden gitt i overkant av 400 personer på Fulu og Galterud fritak fra bompengeordningen.

- Det vil alltid være en diskusjon om hvem som burde ha hatt fritak, og det er flere enn disse 400 som mener at de også burde omfattes av ordningen. Vi innstiller på at det blir likt for alle. Vi har etablert en bybuss som betjener Kongsvinger og Galterud med timesavganger som gir folk et alternativ i retning Skyrud, understreker Adolfsen.

Saken skal endelig behandles i Hedmark fylkesting i midten av desember.

Finn sakspapirene: Sak 83/18