Vil befeste Hamar som spillhovedstad

Det Hamar Game Collective driver med passer inn i fylkeskommunens satsing på spill, AR og VR. Derfor ønsker vil Hedmark fylkeskommune fortsatt være med å finansiere spillklyngen.
Sist oppdatert 26.11.2018
Thomas Breen, Catharina Due Bøhler og Håvard Haugrud
Fylkesråd Thomas Breen, styreleder i Hamar Game Collective Catharina Due Bøhler og daglig leder Håvard Haugrud håper flere spillbedrifter vil etablere seg i Hamar.

- Vår motivasjon drives av å befeste Hamar som spillhovedstad i Skandinavia, sier fylkesråd Thomas Breen.

Fylkeskommunen har finansiert klyngen helt eller delvis siden oppstarten for 5 år siden. Da besto Hamar Game Collective av 3 bedrifter. I dag er de 11, og målet er å bli enda flere, gjerne ved at bedrifter i og utenfor Norge velger å etablere seg i Hamar.

Hjelpe- og delingskultur

Selv om det er 11 selvstendige bedrifter i klyngen konkurrerer de ikke med hverandre. Ifølge daglig leder i Hamar Game Collective, Håvard Haugrud, er grunnstammen i klyngen en hjelpe- og delingskultur.

- Det er det internasjonale markedet vi er ute etter. I en klynge står man mye sterkere. Derfor hjelper vi hverandre i stedet for å konkurrere. Vi må se på hvilke muligheter vi har til å gjøre ting sammen, sier daglig leder i Hamar Game Collective Håvard Haugrud.

Pengene Hedmark fylkeskommune bidrar med skal blant annet brukes på merkevarebygging nasjonalt og internasjonalt både for Hamar Game Collective som klynge, men også for de 11 medlemsbedriftene.

Håp om flere arbeidsplasser

På sikt er det et mål for klyngen å kunne løsrive seg fra ekstern finansiering og tjene mer penger selv.

Dette er også en forventning fylkesrådet framhever i sin behandling av tilskuddssaken.

Samtidig er det fylkesrådets mening at å styrke spillmiljøet og klyngeutviklingen av Hamar Game Collective vil være med på å kunne klargjøre og løfte spillmiljøet i Hedmark og dermed stimulere til utvikling av nye arbeidsplasser i fylket.

Finn sakspapirene fra fylkesrådets behandling, sak 184/18