Vil «harry-handle» internett

Hedmark fylkeskommune ser sammen med europeiske partnere og kommunene Eidskog, Kongsvinger og Grue på mulighetene for å «harry-handle» internett.
Sist oppdatert 19.03.2018
KICK off i Interreg Nordsjø-prosjektet CORA
Oppstartsmøte i Interreg Nordsjø-prosjektet CORA, der Hedmark fylkeskommune og kommunene Eidskog, Kongsvinger og Grue diskuterer bredbåndstilgang og digital kompetanse i spredtbygde strøk med europeiske partnere.

Hedmark fylkeskommune er sammen med kommunene Eidskog, Grue og Kongsvinger med på et EU-finansiert pilotprosjekt som skal bidra til å sikre internett i spredtbygde strøk. Lykkes prosjektet, vil innbyggerne i noen grensekommuner i Hedmark få kraftigere internett raskere via påkobling på det svenske nettet.

Viktig for vekst og attraktivitet

Thor Torp, næringskonsulent i Eidsskog kommune understreker til Glåmdalen at det foreløpig er tidlig i prosjektet, og flere ting må på plass. Han er opptatt av at det skal være likegode muligheter på landsbygda som det er midt i byen når det gjelder internett og at gode internettforbindelser en viktig for konkurranseevnen og attraktiviteten til områdene.

Bredt Europeisk samarbeid

Pilot-prosjektet i Hedmark er del av et større europeisk prosjekt finansiert av EUs regional utviklingsprogram Interreg Nordsjøregionen. Foruten partneren fra Hedmark er det 15 andre partnere fra 7 EU-land.

 

Les mer på prosjektets webside