Kontakt oss

Sist oppdatert 23.01.2018

Telefon/e-post

Telefon: 62 54 42 00
E-post: post.hamar.katedralskole@hedmark.org

Besøksadresse

Ringgata 253
Hamar

Ansatte

Finn ansatte på Hamar katedralskole

Postadresse

Hedmark fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Sikker digital post

Slik kan du sende og motta post digitalt

Hedmark fylkeskommune sender nå post til din digitale postkasse i Digipost, e-Boks eller Altinn. Mottakerne varsles om mottatt post fra fylkeskommunen via SMS og/eller e-post. Varselet inneholder en lenke for pålogging til din digitale postkasse. Du bruker ID-porten til pålogging for å lese digital post.

En digital postkasse er din egen postkasse på nett. Her kan du motta post fra det offentlige trygt og sikkert ett sted, enten via PC, nettbrett eller smarttelefon.

Fra Hedmark fylkeskommune vil du få post digitalt i Altinn om du ikke har valgt postkasse fra e-Boks eller Digipost. Hvis brevet ikke blir åpnet i Altinn innen to dager vil du automatisk få det på papir.

Slik sender du sikker digital post

Skal du sende oss noe som inneholder personopplysniger, skal du ikke bruke e-post, men digital post via ID-porten. Dette er for at ikke personopplysninger skal komme på avveie.

Send oss digital post via ID-porten.

Reservasjon mot digital post

Privatpersoner som ønsker å reservere seg mot å få post digitalt, kan gjøre det via nettsiden www.norge.no/reservasjon eller ringe ID-porten brukerstøtte på grønt nummer 800 30 300. 

Dersom du aldri har registrert mobilnummeret eller e-postadressen din ved innlogging til en offentlig tjeneste på nett via ID-porten, er det ikke nødvendig å reservere seg. Det offentlige vil da sende deg post på papir som før.

Bedrifter, lag og foreninger

Bedrifter, lag og foreninger som er registrert i Enhetsregisteret kan ikke reservere seg mot å få post digitalt fra det offentlige. Det er vanligvis leder som er registrert som bruker i Altinn, men posten håndteres ofte av andre. Det er da viktig å gi tilgang til rette vedkommende. Det er også viktig at det er registrert mobilnummer eller e-postadresse for varsling om post i Altinn.

Hjelp for bruk av varslingstjeneste og tilgangsstyring i Altinn finner du på www.altinn.no.

Digital kommunikasjon som hovedregel

Hedmark fylkeskommune jobber aktivt med å digitalisere sine tjenester i tråd med regjeringens forventninger til offentlig forvaltning.

Digital utsending av post er et ledd i vår strategi om bedre tjenester til innbyggere og næringsdrivende. Med dette ønsker vi å tilrettelegge for hurtigere, enklere og sikrere tilgang til post fra fylkeskommunen, redusere utgiftene i posthåndteringen og belastningen på miljøet.

Du finner generell informasjon om digital postkasse på www.norge.no.

Fakturainformasjon

Faktura i elektronisk handelsformat (EHF)

Hedmark fylkeskommune og dets virksomheter har adressen 9908:942116217 i Elma (elektronisk mottakeradresseregister).

Fakturaer til Hedmark fylkeskommune må inneholde følgende informasjon:

Navn på virksomhet
Hedmark fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 4043 Bedriftssenteret
2306 HAMAR

Utover kravene til salgsdokumentasjon iht. Bokføringsforskriftene §§ 5-1-1 til 5-1-8 er det viktig at fakturaen inneholder et femsifret referansenummer tilknyttet bestiller av varer/tjenester. Kun dette femsifrede nummeret skal stå i feltet «deres referanse».

Fakturaer fra leverandører utenfor Norge må inneholde IBAN, BIC (swift) og banknavn for betaling. Fakturaer med betaling til bank utenfor Norge kan ikke faktureres i valuta NOK.

Ytterligere informasjon om elektronisk faktura
Hedmark fylkeskommune er fra 1. januar 2015 pålagt å kreve fakturaer i EHF (elektronisk handelsformat) og kan ikke lenger akseptere fakturaer pr. e-post eller post.

Hvordan komme i gang med EHF?

Tilgjengelige aksesspunkter

Komplette fakturasystemer med EHF

Har du spørsmål rundt elektronisk faktura, kan du ta kontakt med fakturamottaket i Hedmark fylkeskommune på fakturamottak@hedmark.org

Digital faktura fra Hedmark fylkeskommune

Alle fakturaer fra Hedmark fylkeskommune blir forsøkt sendt digitalt via Avtalegiro, E-faktura, Vipps, Digipost, Eboks eller som vedlegg i e-post.

Hvis dette ikke er mulig, blir fakturaen levert i papirform i postkassen din.

Generell kontaktinformajson til Hedmark fylkeskommune