Om skolen

Sist oppdatert 06.12.2017

Skolens ledelse

Ingvild Rønn Sætre – Rektor

mob.tlf.: 950 55 305
epost: ingvild.ronn.saetre@hedmark.org


Hilde Turmo – Assisterende rektor


mob.tlf.: 911 01 626
epost: hilde.turmo@hedmark.org

Wenche Irene Holen – Stabsleder

mob.tlf.: 950 68 392
epost: wenche.holen@hedmark.org

Vegard Viksmoen – Avdelingsleder TIP, Elektro og IKT servicefag

mob.tlf.: 948 11 515
epost: vegard.viksmoen@hedmark.org

Atle Kornberg – Avdelingsleder Medier og kommunikasjon, Studiespesialisering med kunst design og arkitektur, Studiespesialisering og kroppsøving


mob.tlf.: 907 48 535
epost: a.kornberg@hedmark.org

Henriette Langli – Avdelingsleder Studiespesialisering, vg3, språkfag


mob.tlf.: 996 38 069
epost: henriette.langli@hedmark.org

Kjersti Levernes Lund – Avdelingsleder Design og håndverk


mob.tlf.: 977 96 945
epost: kjelu@hedmark.org

Ingrid Løvseth – Utdanningsleder


telefon: 625 44 224
mob.tlf.: 481 49 441
epost: ingrid.lovseth@hedmark.org

Hulda Marie Røhne Orskaug – Avdelingsleder Service og samferdsel og økonomiske fag


mob.tlf.: 975 10 376
epost: hulroe@hedmark.org

Wenche Hoel Ulvin – Avdelingsleder Studiespesialisering realfag


mob.tlf.: 926 01 780
epost: wenche.hoel.ulvin@hedmark.org 

Halvard Berntsen – Studiespesialisering samfunnsfag


mob.tlf.: 93611338
epost: halvard.berntsen@hedmark.org 

Gry Sønsthagen – Avdelingsleder pedagogisk støtte


mob.tlf.: 947 83 217
epost: gry.sonsthagen@hedmark.org

Informasjon om skolen

Hamar katedralskole er en kombinert videregående skole med både studiespesialiserende og yrkesforberedende programområder.

Høy kvalitet
Hamar katedralskole skal være en skole med høy kvalitet på arbeidet som utføres, og det forplikter både elevene og skolens ansatte. Gjennom samarbeid mellom elever, lærere, ledelse og foresatte bidrar vi alle til å forsterke vårt gode omdømme.

God holdning
«Vi på Katta» er et begrep vi vil bidra til å fylle med positivt innhold. Vi ønsker at respekt og begeistring skal prege oppførselen til alle på skolen, og bidra til å skape den rette «Vi på Katta»-holdningen.

Åpenhet og dialog
Et hovedmål for oss er å skape et godt og trygt læringsmiljø for alle, hvor lærere, administrativt ansatte og elever i felleskap bidrar. Et godt fellesskap er avhengig av åpenhet og dialog om det som skjer i hverdagen.

Skolebygget
Skolen er på ca 25 000 kvm og består av flere fløyer og spesialrom. Vi har derfor laget en app (Katta) med en romfinner, som guider elever og besøkende til rett sted. Kartet viser de ulike inngangene til bygget og basene til de ulike studieprogrammene:

Velkommen til Hamar katedralskole! 

Skolens historie

Hamar katedralskole er en av de eldste skolene i Norge. Det finnes ikke kilder om skolen på Hamar før i 1333, men tradisjonelt dateres skolen fra 1153.

Skolens segl fra middelalderen ser slik ut:

 

Opprinnelig en presteutdanning
Hamar bispesete ble opprettet 1152/53, og ved alle bispekirker skulle det være et domkapittel, eller kollegium av prester. Det var domkapittelet som fikk ansvaret for utdanning av prester, og derfor ble det opprettet katedralskoler for å ta seg av presteutdanninga. Katedralskoler ble opprettet i Nidaros (Trondheim), Oslo, Bergen og Stavanger, i tillegg til Hamar. Skolen gikk under det latinske navnet Schola cathedralis hamarensis. Etter hvert fikk samfunnet et behov for andre skrivekyndige, som kunne gå inn i statsadministrasjonen, og også handelsmenn måtte kunne lese og skrive, og skolen fikk også verdslige elever. Den første skolen lå ved siden av katedralen på Domkirkeodden. I 1536 kom reformasjonen til Norge, men det ble bestemt at skolen skulle fortsette.

Skolen flyttet
I 1567 ble katedralen ødelagt av svenskene, og skolen ble i 1584 flyttet til Vang utenfor Hamar, der den fortsatte fram til 1602. Da ble den slått sammen med Oslo katedralskole. Hamar katedralskole har derfor ikke en sammenhengende historie på Hamar.

Tilbake til Hamar
Hamar by ble gjenopprettet i 1848, og i 1876 fikk byen gymnas under navnet Hamar offentlige skole for høyere allmenndannelse. I 1936 søkte skolen om å ta tilbake navnet Hamar katedralskole.

Tre skoler har blitt én skole
1.1.2004 ble Ajer videregående skole slått sammen med Hamar katedralskole, og 1.1.2006 ble Ankerskogen videregående også en del av skolen. Begge disse skolene har lang tradisjon i Hamars skolehistorie. Ajer videregående skole ble grunnlagt i 1938 som Hamar handelsgymnasium. Ankerskogen videregående skole kunne feire sitt 50-års jubileum i 2005.

Hedmarks største videregående skole
Hamar katedralskole ble høsten 2008 fysisk samlet i det nye skolesenteret på Ajer. Høsten 2007 startet skolen opp i nytt skoleanlegg. Høsten 2008 ble siste byggetrinn tatt i bruk, og skolen samlet all aktivitet i ett skoleanlegg. Hamar katedralskole har plass til ca. 1440 elever og 240 ansatte, og er en av de største arbeidsplassene i Hedmark fylke. Skolen har et areal på 25 000m², og har kostet rundt 600 millioner kroner.

Utleie

Skolen har arealer for utleie, både til idrett, kurs og foredrag. Ta kontakt med skolen om du er interesssert.

Leie av idrettshaller ved Hamar katedralskole skoleåret 2019/20 Kattahallen ved skolen leies ut mandag til torsdag fra kl 17:00-21:00 i skoleåret. Ajerhallen leies ut mandag til fredag fra kl 15:30-22:00 i skoleåret. Begge hallene er stengte i skoleferier.

Lag som ønsker å leie idrettshall til trening neste skoleår, må sende søknad innen 01.06.2019. Hedmark fylkeskommune har fattet vedtak om at barn og unge opp til 19 år skal prioriteres først ved tildeling av halltid. Søknadsskjema finner du her og sender til: post.hamar.katedralskole@hedmark.org

eller med post til Hamar katedralskole Postboks 1008, Storhamar 2305 Hamar 

Kriseinformasjon

Det er viktig at skolen har forberedt rutiner for hvordan ulike plutselige og uvanlige situasjoner skal håndteres. Når kriser oppstår kan ansatte ved skolen handle utifra en allerede gjennomtenkt plan. Ansatte ved skolen er godt kjent med kriseplanen, som oppdateres jevnlig. 

Dersom det tilkalles utrykningskjøretøy kan det med fordel oppgis koordinater til de ulike delene av bygget: 

• Hovedinngang i sør: 60.80584 (N); 11.05412 (E)
• Ajerhallen / fløy 4: 60.807080 (N); 11.054481 (E)
• Teknologibygg nord: 60.807544 (N); 11.053353 (E)
• Inngang nord: 60.80719 (N); 11.05428 (E)

Legater

Evnerik ungdom med utdanning på videregående nivå eller på høyskole-/universitetsnivå kan søke stipend til videre utdanning av de midler legatet har til disposisjon. Legatet heter «Bokhandler M Gravdahl, hustru Ragni Marie og amtmann Heidmanns legat». Rentene av kapitalen skal ifølge nedfelte statutter gis som et stipend til spesielle formål for elever som går eller har gått på Hamar katedralskole eller Storhamar videregående skole.

Elevene må gå eller ha gått på Hamar katedralskole eller Storhamar videregående skole. Støtte kan også gis til spesielle undervisningsrelaterte formål ved de samme skolene.

Søknadsskjema fås utlevert ved henvendelse til Hamar katedralskole eller servicekontoret i Hamar kommune, tlf.: 62 51 02 00.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?