Utdanningstilbud

Sist oppdatert 06.12.2017

Studieforberedende tilbud

Du lærer:

 • å tegne
 • utforming av gjenstander i forskjellig materialer
 • å videreutvikle dine kreative evner
 • om kunst og kultur
 • om steds- og byutvikling
 • teoretiske fag

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

I valgfritt programfag velger du blant skolens generelle tilbud. Det er mulig å velge f.eks. realfag. Spesielt egnet  til dette studietilbudet er «Foto og grafikk» fra studieforberedende utdanningsprogram KDA, og «Bilde (film)» og «Grafisk design» fra studieforberedende utdanningsprogram Medier og kommunikasjon.

Du lærer:

 • Fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde
 • om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk
 • å utforme budskap, uttrykk og layout
 • bruk av form, farge, lys og lyd som virkemiddel
 • å videreutvikle din digitale kompetanse
 • teoretiske fag

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Du må kunne tilpasse deg arbeidsmetoder som brukes i bransjen, uttrykke deg tydelig, takle harde deadlines, jobbe godt i team og tåle at det stilles høye faglige krav til arbeidet ditt. Mediebransjen krever evner til konstant omstilling i et rivende tempo. Dersom du er glødende interessert i å kommunisere ved bruk av moderne medier, og har tenkt til å ta høyere utdanning i mediefag, er dette studiet for deg.

Du lærer avhengig av fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Toppidrett


Ettersom det nå har kommer flere tilbud til utøvere som ønsker å kombinerer trening med skolegang, har Hamar katedralskole valgt å forsterke og spisse sitt tilbud innenfor utholdenhetstrening. Skolen tilbyr derfor faget toppidrett allerede fra vg1, og har egen treningsgruppe som undervises av en av skolens lærere. Innholdet i faget er basistrening med fokus på utholdenhet. Tilbudet er aktuelt for utøvere i alle idretter hvor det stilles krav til utholdenhet. Dette gjelder både individuelle idretter og lagidretter.

Faget toppidrett inneholder både teoretiske kompetansemål og kompetansemål innenfor basistrening og utholdenhet i valgt idrett. Faget har et omfang på 140 årstimer og har inneværende skoleår morgentrening fra kl. 08.00 2 dager per uke, og en økt etter lunsj annenhver onsdag.

Aktuelle elever uten fremmedspråk fra ungdomsskolen vil ikke ha mulighet for å delta i faget toppidrett på Vg3. For å kunne utnytte tilbudet maksimalt, er det derfor et krav at elevene har hatt fremmedspråk på u-skole.

Vårt tilbud gir elevene anledning til å satse på idretten sin samtidig som de beholder alle muligheter for valg av programfag. Dette betyr at elevene kan søke alle studier som tilbys ved universiteter og høyskoler i Norge og andre land. De kan for eksempel oppnå spesiell studiekompetanse med fordypning innenfor realfag, eller velge fra et bredt tilbud innenfor fagområdene samfunnsfag, språk og økonomi. Styrken ved å velge Hamar katedralskole er at det ikke begrenser valgmulighetene i forhold til videre studier.

Realfagsklasse


For deg som er interessert i realfag og vet at du har lyst til å studere realfag etter videregående skole. Velger du denne klassen kommer du sammen med andre som er interessert i realfag allerede fra VG1.

Etter skoleåret 2018/2019 ble det laget en film som viser aktivitetene.

Denne klassen vil holde sammen i alle tre årene på videregående, noe som gir et unikt klassemiljø som skaper et positivt og effektivt læringsmiljø. Som ekstra fag har du på VG 1 «Teknologi og forskningslære 1». Her får du jobbe praktisk og utforskende med design av egne konstruksjoner som du lærer å styre med programmerbar elektronikk.

Som elev vil du jobbe tverrfaglig for å se sammenhengen mellom de ulike fagene og du får en praktisk tilnærming til teorien gjennom forskningsprosjekter, ekskursjoner og studieturer..
På Vg1  er matematikk 1T obligatorisk. Elever som har 1T fra ungdomsskolen kan ta matematikk R1 på Vg1.

På Vg2 og Vg3 er det stor frihet til valg av andre realfag, bortsett fra at matematikk R er obligatorisk. Det viktigste er at du er nysgjerrig på realfag, og liker eller ønsker å jobbe mer praktisk med realfag. 

Fagvalg vinteren 18/19

Til elever og foresatte på vg1 studiespesialisering

Tidsplan for informasjon om fagvalg på vg1 og vg2 studieforberedende program

Informasjon til elever og foresatte på VG1 studiespes
vg1 studiespesialisering

Onsdag 27. februar: Frist for endelig fagvalg

Fagvalgsskjema VG2

Fagvalgsskjema VG3

Fredag 1. mars: Søknadsfrist VIGO (elevene søker på vigo.no)

Avtale om hospitering i fag gjøres direkte med faglærere i aktuelle fag. For laboratoriefag via naturfaglærer. For andre fag via kontaktlærer.

Yrkesfaglige tilbud

Du lærer:

 • tradisjonelle håndverksfag
 • bruk og utforming av ulike materialer
 • utvikling av ideer til ferdige produkter
 • design og visuelle uttrykk
 • videreutvikling av kreative ferdigheter
 • kunst og kultur

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Hamar katedralskole har følgende tilbud:
· Vg1 Design og håndverk
· Vg2 Frisør
· Vg2 Interiør og utstillingsdesign
· Vg2 Design og tekstil
· Vg3 Interiør

Du kan lese enda mer her:

Ønsker du å utvikle dine skapende evner, jobbe med kreative prosesser og få kompetanse på arbeidsprosesser fra idé til ferdig produkt? Har lyst til å lære deg gode håndverksteknikker og skape dine egne kvalitetsprodukter? Da bør du velge design- og håndverk.

Ved å velge Design og håndverk får du mulighet til å ta fagbrev. Skulle du i ettertid ønske deg studiekompetanse så er dette mulig ved å ta et år med påbygging. Dette kan også være en praktisk og estetisk vei til studiekompetanse.

Karriereveier

Utdanningsprogrammet Design og håndverk gir deg mulighet for 50 fagutdanninger hvor du kan få jobbe med

 • Mote, design og trender
 • Innovative arbeidsprosesser
 • Produktutvikling innen design og håndverk
 • Moderne teknologi og håndverkstradisjoner

Hamar katedralskole har følgende tilbud:

 • Vg1 Design og håndverk
 • Vg2 Frisør
 • Vg2 Interiør og utstillingsdesign
 • Vg3 Interiør

Allerede på Vg1 vil du få mulighet til å fordype deg innenfor det fagområdet du er interessert i.

Mer informasjon på vilbli.no

Du får mulighet til å fordype deg innenfor det fagområdet du er interessert i allerede på Vg1

Samarbeid med arbeidslivet
Våre lærere arbeider i team og samarbeider tett med næringslivet. Undervisningsmetodene skal samsvare med måter det jobbes på i arbeidslivet.

Hamar katedralskole er en skole med mange beslektede utdanningsprogram, noe som også gir et flott utgangspunkt for spennende, tverrfaglige samarbeidsprosjekter.

Yrkesfaglig programområde har på VG1 17 timer pr uke, og fellesfagene 12 timer pr uke.

Du lærer:

 • Bruk av ulike verktøy og programvarer for produksjon av medier
 • Design og typografi som virkemiddel i kommunikasjon
 • Idéarbeid og konseptutvikling
 • Prosjektmetodikk og arbeidsdisiplin
 • Markedskommunikasjon og forretningsdrift
 • Samarbeid med vår lokale mediebransje

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Hamar katedralskole har 15 studieplasser for elever som har spesiell interesse for mediefag, og som vurderer bl.a. video, grafisk design eller foto som yrke. Studiet foregår i samarbeid med lokalt næringsliv og gir elevene en unik mulighet til å bygge opp et faglig nettverk i regionen. Elevene lærer seg å produsere medieprodukter etter yrkesfaglig standard, og har over 20 timer pr uke i mediefag i Vg1 og Vg2.

Skolen er behjelpelig med å finne lærebedrift i den lokale mediebransjen. Ved å velge medieproduksjon kan du ta et svennebrev og deretter søke deg inn på et påbygg med studiekompetanse. Hamar katedralskole har for tiden et studieprogram som gjør det mulig å oppnå både svennebrev og studiekompetanse på fire år.

Dersom elevene ikke ønsker å ta svennebrev i fotograffaget eller mediegrafikerfaget, kan det være et alternativ å søke seg over på ordinært påbygg til studiekompetanse etter Vg2 Medieproduksjon.

Du lærer:

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om energiproduksjon og energiforsyning
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Drømmer du om en spennende fremtid med sikker jobb og god lønn? Da kan elektrofagene være noe for deg!  Begynner du på elektrofag har du gitt deg selv muligheten til flere attraktive valg innen yrker Norge sårt trenger.

Vet du ikke nøyaktig hvilket felt du vil spesialisere deg på, har du året på VG1 Elektrofag til å bestemme deg. På VG2 har du mulighetene til å velge El-energifagene, Automatiseringsfagene, Data- og elektronikkfagene, Kulde- og varmepumpefaget eller Flytekniske fag.

Under hvert av fagområdene ligger det nye muligheter for spesialisering.

Læreplaner: www.udir.no 
Yrkesbeskrivelser: www.utdanning.no/interesseoversikt
Elektrobransjens fagside her: www.gnizt.no

Vg1 Elektrofag
De to første årene gir et faglig grunnlag for å velge å ta fagbrev innen et tjuetalls ulike lærefag.  Det programområdet du velger i Vg2 blir avgjørende for hvilket yrke du velger.

VG2 Data og elektronikk

VG3 Dataelektroniker

Etter at du er ferdig på skolebenken er du klar for å lære mer som lærling. Det er egentlig en utdannelse med lønn. Perioden som dataelektronikerlærling er på 1,5 år. Som lærling tar du en utdannelse med lønn som ender opp med at du går opp til en praktisk fagprøve. Når den er bestått belønnes du med fagbrev. Det er et verdipapir som du tar med deg resten av livet.

Med fagbrev i hånd kan du jobbe som dataelektroniker eller gå videre til Fagskole, Høgskole eller Universitet. Her kan du nå så langt du bare vil.

 Se temaplan for VG3 

Du lærer:

 • kundebehandling og salg
 • administrasjon og tekstbehandling
 • om reiseliv, turisme og varetransport
 • elektronisk dokumentbehandling
 • om lover og forskrifter

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Ny bransjenær opplæring

Service og samferdsel ved Hamar katedralskole tilbyr opplæring etter en ny modell. Studiet er for alle elever som ønsker å arbeide med administrasjon og salg. Flere lærere har erfaring fra næringsliv og offentlig virksomhet, og gir elevene svært relevant opplæring i blant annet reiseliv, turisme og kundebehandling.  

Det nye tilbudet gir elevene to muligheter etter Vg1:
S-veien  – Vg2 og Vg3 som gir studiekompetanse (med økonomi og entreprenørfag)
Y-veien  – Vg2 (som gir mer praksis) og deretter 2 år i lære som gir yrkeskompetanse og fagbrev.

Du lærer:

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Du kan lese mer på eget nettsted.

Grunnskoleopplæring

Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever i alderen 16 – 20+ (også kalt innføringskurs).

Målgruppe:

 • Ungdom i alderen 16-20+
 • Ungdom med kort botid i Norge
 • Ungdom som avslutter ungdomsskolen men ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper og/ eller fagkunnskaper til å følge undervisningen i videregående skole
 • Ungdom som ikke har grunnskole fra hjemlandet.

 

Målsetting:

 • Å gi opplæring på elevens nivå i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, IKT og kroppsøving
 • Å gi tilpasset undervisning fra ett til tre år for å forberede eleven på videregående skole
 • Å gi eleven et solid faglig grunnlag for å mestre fagene i videregående skole
 • Gjennom faget utdanningsvalg gi elevene kunnskap og informasjon om videregående skole, slik at de gjør gode valg for videre utdanning

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?