Innovasjonscamp 2019

Mandag 28. oktober ble detarrangert en treningsleir for skolens elever med vekt på kreativitet og nyskaping.
Sist oppdatert 23.10.2019

Innovasjonscamp er utviklet for elever i ungdomsskolen og i videregående skole. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på samme dag. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Innovasjonscampens ulike faser:

Fase 1: Åpning, bli kjent, teambygging og kreative prosesser

Fase 2: Oppgaven avsløres, arbeidsfase og veiledning

Fase 3: Arbeid med oppgaven

Fase 4: Innlevering av forretningsplandokument, presentasjon for jury og vurdering

Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Gruppen må samarbeide om å finne fram til den mest innovative løsningen. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte.

Vinnerne ble kåret samme dag og skal delta på en nasjonal finale i Oslo i november.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?